Detta är en artikel som är publicerad i region L

Var / i vilken region artikeln publiceras styrs genom val av kategori, i detta fall används kategorin